Giống keo lai tam bội X101 - Nâng cao năng suất cây trồng

 Chọn tạo giống tam bội là một hướng đi mới nhằm có được những giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao. Thông qua thực hiện đề tài cấp nhà nước, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) đã chọn tạo thành công giống keo lai tam bội X101.Kết quả khảo nghiệm trên 2 vùng khí hậu đặc trưng là miền Bắc và miền Nam cho thấy, keo lai tam bội X101 sinh trưởng nhanh, thân thẳng, cành nhánh nhỏ, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chất lượng gỗ tốt. Năng suất trung bình đạt 24,9-25,8 m3/ha/năm (Bắc Giang) và 30,6-38,7 m3/ha/năm (Đồng Nai), tương đương hoặc vượt (>15%) so với các giống được sử dụng làm đối chứng ở từng điểm khảo nghiệm (bao gồm các giống đã được công nhận như BV10, BV16, BV73, TB12 và AH7). Với những ưu điểm nêu trên, giống keo lai tam bội X101 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ tháng 4/2020.


Nguon: Giống keo lai tam bội X101 (vjst.vn)

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post