Danh sách giáo sư Hàn Quốc và điều kiện của lab [Cập nhật liên tục]

 Với mong muốn tạo một cơ sở dữ liệu thông tin các giáo sư tại Hàn Quốc để các sinh viên Việt Nam có thể tham khảo và chọn lựa được những giáo sư tốt và tránh được những giáo sư không tốt, chúng tôi xin tạo bảng thu thập thông tin sau. 

Chúng tôi hy vọng từ cơ sở dữ liệu này cộng đồng nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam chúng ta sẽ có thể cùng nhau giúp giảm thiểu những trường hợp không may rơi vào các lab không ổn định và ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tiếp cận được những lab và giáo sư tốt.

Thân ái./.


Link danh sách các giáo sư tại Hàn Quốc đã có người Việt Nam làm việc

Trước khi vào một Lab nào thì tham khảo link sau để xem thử Giáo sư có tên trong danh sách này không nhé? Nếu có thì xem thử Feedback có tốt hay không để lựa chọn nhé. Tránh các giáo sư có lương thấp, điều kiện làm việc toxic (độc hại) hoặc là quá tệ.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jcO3Lt-K0h4pvDAu-5PhrZatlW3RdNUV1vny9ZfiGVw/edit?usp=sharing


Link chia sẻ về các giáo sư Hàn Quốc và phòng lab, điều kiện làm việc:

Link khảo sát cung cấp thông tin giáo sư:

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post