Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm

 Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm

Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm, cũng được người Việt hải ngoại gọi là nhu liệu là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc.

Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm
Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm


Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post