Telegram cập nhật hỗ trợ nhập dữ liệu chat từ các ứng dụng khác

Theo thông báo mới nhất thì Telegram đã có thể "nhập" dữ liệu nhắn tin của nhóm vào Telegram một cách đơn giản.
Như vậy quản trị các nhóm và thành viên nhóm có thể chuyển dữ liệu chat từ bất kì nền tảng nào sang Telegram một cách đơn giản. 


Telegram cập nhật hỗ trợ nhập dữ liệu chat từ các ứng dụng khác
Telegram cập nhật hỗ trợ nhập dữ liệu chat từ các ứng dụng khác


Chi tiết xem Video hướng dẫn nhập lịch sử Chat từ ứng dụng khác vào Telegram:Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post