5 lỗi phát âm trong tiếng Anh mà người Việt đang gặp phải

5 lỗi phát âm trong tiếng Anh mà người Việt đang gặp phải, nguyên nhân là do âm trong tiếng Việt là âm đơn, cú pháp khác tiếng Anh do đó dễ gặp phải lỗi phát âm này


5 lỗi phát âm trong tiếng Anh mà người Việt đang gặp phải
5 lỗi phát âm trong tiếng Anh mà người Việt đang gặp phải


Thứ nhất là bỏ không đọc âm cuối (dropping ending sounds). Ví dụ: two boy thay vì two boys, three box thay vì three boxes. Đây là lỗi phổ biến nhất.


Thứ hai là đọc nguyên âm dài thành nguyên âm ngắn. Ví dụ với từ beach, thay vì âm "i" dài, nhiều người đọc thành "i" ngắn và nghe như bitch; hay sheet thì đọc thành shit. Và như mọi người thấy mắc lỗi này là sai một ly đi một dặm vì nghĩa quá khác nhau, nhiều khi dẫn đến những thảm họa giao tiếp.


Thứ ba là đọc không liền mạch, luyến được, đọc kiểu ngắt quãng và rời rạc (choppy manner). Ví dụ từ elephant sẽ đọc thành "el e phant", mỗi một âm tiết trong một từ sẽ được đọc thành một từ.


Thứ tư là hoán đổi sai những phụ âm. Ví dụ "b" thành "p" (boy thành poy), "ch" thành "sh" (cheap đọc thành sheep), "d" thành "j/y/z" (như dog đọc thành jog hay zog, "l" thành "r" (như lock đọc thành rock, "t" thành "s" (như top đọc thành stop).


Thứ năm là không đọc được âm hữu thanh (voiced sounds) như "th" trong the, that, khiến cho từ đó được pháp âm ra thành "za", "zat"; hay âm vô thanh (unvoiced) như "th" trong thank, think thì đọc thành "tank" hoặc "sank" hay "tink" hoặc "sink"; âm "g" cứng như trong geology.


Ngoài ra, âm r-controlled vowels như "ir" trong bird, "er" trong mermaid, hay "ar" trong pearl, argue cũng là một âm rất khó với người Việt và học sinh ESL nói chung.

Theo: vnexpress

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post