Chế tạo các vật liệu tự phục hồi hiệu suất cao (high-performance self-healing materials) từ antimon selenua (Sb2Se3)

 

Chế tạo các vật liệu tự phục hồi hiệu suất cao (high-performance self-healing materials) từ antimon selenua (Sb2Se3)
Chế tạo các vật liệu tự phục hồi hiệu suất cao (high-performance self-healing materials) từ antimon selenua (Sb2Se3)

Nhà nghiên cứu từ Đại học York nêu ra triển vọng rằng có thể chế tạo các vật liệu tự phục hồi hiệu suất cao (high-performance self-healing materials) từ antimon selenua (Sb2Se3). Quy trình chế tạo có thể giảm chi phí và cải thiện khả năng mở rộng. 

Đây cũng là vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời và có thể chuyển hóa thành điện năng.

Link/link/button

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post