Hệ thống máy quang phổ lưỡng sắc tròn (Circular Dichroism) được lắp đặt đầu tiên của Việt Nam

 Hệ thống máy quang phổ lưỡng sắc tròn (Circular Dichroism) được lắp đặt đầu tiên của Việt Nam

Hệ thống máy quang phổ lưỡng sắc tròn (Circular Dichroism) được lắp đặt đầu tiên của Việt Nam
 Hệ thống máy quang phổ lưỡng sắc tròn (Circular Dichroism) được lắp đặt đầu tiên của Việt Nam


Cấu trúc tuyệt đối trong nhiều trường hợp là yếu tố gây ra hoạt tính sinh học của các hoạt chất. Cho đến nay, hơn 1/3 các thuốc đang sử dụng trên thế giới có hoạt chất là các hợp chất quang hoạt. Trong đó, nhiều hợp chất chỉ thể hiện hoạt tính ở một dạng đồng phân đối quang. Nhiều hợp chất ở dạng đồng phân đối quang khác lại thể hiện tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, xác định chính xác cấu hình tuyệt đối của các hoạt chất là một yếu tố quyết định tới khả năng và ứng dụng làm thuốc của chúng.
Máy quang phổ lưỡng sắc tròn (Circular Dichroism, CD) Chirascan tại Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là máy quang phổ CD đầu tiên ở Việt Nam. Chirascan được sản xuất bởi công ty Applied Photophysics (có trụ sở tại Anh) và được đánh giá là một hệ thống thiết bị hiện đại, có độ nhạy và chính xác cao trong đo quang phổ CD của một hợp chất quang hoạt. Quang phổ CD có thể áp dụng trong một số lĩnh vực như:
  • Xác định cấu trúc tuyệt đối của các tiểu phân tử quang hoạt gồm các hợp chất tổng hợp, các hợp chất phân lập từ tự nhiên có trung tâm bất đối.
  • Xác định cấu trúc của các đại phân tử như cấu trúc xoắn, gấp của protein, ADN.
  • Nghiên cứu động học của các phản ứng quang hoạt, quá trình racemic hóa, độ bền của protein, ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, pH, v.v… tới sự chuyển hóa cấu trúc của protein.
  • Phân tích định lượng một hợp chất quang hoạt.

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post