Sử dụng một lớp graphene có độ dày một nguyên tử sẽ cải thiện hoạt tính xúc tác (catalytic activity) của niken hoặc đồng

Các nhà khoa học tại Đại học Tsukuba chứng minh rằng việc sử dụng một lớp graphene có độ dày một nguyên tử sẽ cải thiện hoạt tính xúc tác (catalytic activity) của niken hoặc đồng khi tạo ra khí hydro, có thể dẫn đến nhiên liệu rẻ hơn cho ô tô không phát thải.

Sử dụng một lớp graphene có độ dày một nguyên tử sẽ cải thiện hoạt tính xúc tác (catalytic activity) của niken hoặc đồng
Sử dụng một lớp graphene có độ dày một nguyên tử sẽ cải thiện hoạt tính xúc tác (catalytic activity) của niken hoặc đồng

Nghiên cứu này đã được đăng trên Nature Communications.

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post