Tuổi thơ ai từng ăn hột ngấy, hột thang thang, hột muồng

Hột ngấy, hột muồng, hột thang thang chấm muối

Nói đến là thèm chảy nước miếng

Tuổi thơ ai từng ăn hột ngấy, hột thang thang, hột muồng
Tuổi thơ ai từng ăn hột ngấy, hột thang thang, hột muồng

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post