Bảo hiểm y tế Hàn Quốc 국민건강보험

 Hàn Quốc thực hiện một hệ thống bảo hiểm sức khỏe trong đó một người thanh toán một số tiền phí bảo hiểm hàng tháng nhất định tùy theo mức thu nhập và tài sản của họ. Nếu tham gia bảo hiểm y tế thì khi ốm đau hoặc thai sản sẽ tiết kiệm được chi phí khám chữa bệnh. Mặt khác còn được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tất cả moi người đều phải tham gia bảo hiểm y tế, ngoại trừ những người hưởng trợ cấp y tế. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chia làm 2 nhóm là đối tượng tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp và đối tượng tham gia bảo hiểm theo khu vực. Tất cả công nhân, người lao động, công nhân, nhân viên, công chức của doanh nghiệp và giáo viên đều được gọi là đối tượng tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp. Theo qui định gia nhập bảo hiểm doanh nghiệp, trong trường hợp là người duy trì đời sống chính trong gia đình và có đầy đủ điều kiện thu nhập và diều kiện phụng dưỡng phù hợp với qui định được ghi trong qui tắc thi hành luật bảo hiểm sức khỏe thì sẽ có thể đăng ký vào bảo hiểm doanh nghiệp bảo trợ người thân. Còn lại được gọi là đối tượng tham gia bảo hiểm theo khu vực. Đối với người gia nhập bảo hiểm cơ quan, cơ quan đóng 50% phí bảo hiểm y tế (áp dụng đối với lương nhận được từ cơ quan) và cá nhân phải đóng 50% còn lại. Trong trường hợp có thu nhập riêng ngoài phần tiền lương hơn 34,000,000won trên 1 năm, thì sau khi trừ 34 triệu từ tổng thu nhập ra thì bản thân phải chi trả toàn bộ 100% tỉ lệ phí bảo hiểm được áp dụng.


Bảo hiểm y tế Hàn Quốc 국민건강보험


Người tham gia bảo hiểm sức khỏe khi nhận sự trị liệu tại bệnh viện, thì một phần trong lệ phí trị liệu sẽ do Công đoàn bảo hiểm sức khỏe quốc dân chi trả, nên có thể nhận trị liệu hoặc khám bệnh với chi phí thấp tại bệnh viên, phòng khám đông y. Nhưng, cá nhân sẽ phải chi trả một phần lệ phí của việc khám, trị liệu đó. Ngoài ra còn nhận được sự ưu đãi của việc khám kiểm tra sức khỏe. Tùy theo độ tuổi mà có sự khác nhau trong việc khám kiểm tra sức khỏe, nhưng bình thường thì cứ mỗi 2 năm là sẽ được nhận một lần.

02 Tham gia bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài

Thường trú nhân người nước ngoài đã đăng ký và đang làm việc tại các doanh nghiệp hưởng chính sách đăng ký dành cho người lao động hoặc thường trú nhân người nước ngoài được bổ nhiệm làm cán bộ và giáo viên nhà nước sẽ được công nhận là người đăng ký thuộc diện người lao động. Thường trú nhân người nước ngoài đã đăng ký và người nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Bảng 9 trong nghị định thực thi của Đạo luật bảo hiểm y tế quốc gia, thường trú nhân người nước ngoài đã đăng ký và người nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Bảng 9 trong nghị định thực thi của Đạo luật bảo hiểm y tế quốc gia và những người không phải là người đăng ký thuộc diện người lao động hoặc người phụ thuộc của người đăng ký thuộc diện người lao động có thể được công nhận là người đăng ký địa phương nếu sinh sống ở Hàn Quốc từ sáu tháng trở lên (Ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc dưới dạng người di trú qua kết hôn hoặc có đủ điều kiện cư trú như một sinh viên trao đổi, thường trú hoặc lao động không chuyên).

Trường hợp thường trú nhân người nước ngoài có bảo hiểm y tế tương đương với Bảo hiểm Y tế Quốc gia theo như luật pháp của quốc gia của họ hoặc hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài có thể được miễn đăng ký bảo hiểm y tế quốc gia khi có yêu cầu.

03 Cách đăng ký

(1) Trường hợp chồng/ vợ đi làm và có đăng ký bảo hiểm sức khỏe

Có thể đăng ký làm người được phụ dưỡng* tại bảo hiểm sức khỏe của người bạn đời, phải giao nộp những hồ sơ cần thiết về việc xác định người được phụ dưỡng cho Công đoàn bảo hiểm y tế quốc dân.

Những giấy tờ cần thiết: Giấy thông báo Tư cách Người được phụ dưỡng, bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài, giấy chứng nhận quan hệ gia đình(Hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình của người nước ngoài thì phải là hồ sơ đã được sự xác nhận của Bộ Ngoại Giao(hoặc của Apostille) của quốc gia thuộc diện(Bao gồm cả bản dịch tiếng Hàn.

(2) Trường hợp là người nước ngoài đang đi làm

Nếu người nước ngoài làm việc tại công ty được áp dụng bảo hiểm sức khỏe và đã được gia nhập bảo hiểm, trường hợp này công ty phải nộp một bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài và hồ sơ cần thiết đến Công đoàn bảo hiểm sức khỏe quốc dân là được.

Công ty phải nộp một bản sao chứng nhận đăng ký ngoại kiều và các giấy tờ cần thiết cho Công Ty Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Gia.


(3) Trường hợp cả chồng và phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân không đi làm việc.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2019, thường trú nhân người nước ngoài không phải là người đăng ký thuộc diện người lao động hoặc không phải là người phụ thuộc của người đăng ký thuộc diện người lao động sẽ được công nhận là người đăng ký bảo hiểm y tế sau khi sống ở Hàn Quốc từ sáu tháng trở lên theo quy định tại Bảng 9 của Nghị định Thi hành của Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia (ngay sau khi nhập cảnh đến Hàn Quốc đối với người nhập cư thuộc diện kết hôn hoặc đủ điều kiện để ở lại với tư cách là sinh viên trao đổi).Nếu người nước ngoài đang cư trú tại khu vực Seoul, Incheon và Gyeonggi thì nên đến trung tâm dành cho người nước ngoài dưới đây để hoàn tất giấy tờ, nhập hộ khẩu và đóng bảo hiểm.

- Người nước ngoài đang cư trú tại Gwacheon, UIwang, Hanam, Gwangju, Yangpyeong, Icheon, Anseong và Pyeongtaek (bao gồm cả công dân Hàn Quốc ở nước ngoài) cần đến văn phòng chi nhánh có thẩm quyền để xử lý.

04 Đóng phí bảo hiểm

(1) Đối với người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp

Đóng phí bảo hiểm : Hàng tháng doanh nghiệp trích từ tiền lương trả cho người tham gia bảo hiểm và đóng bảo hiểm.

Tại trường hợp của người gia nhập bảo hiểm doanh nghiệp, đối với việc nhận tiền lương ở công ty thì tiền lương bảo hiểm tháng(công ty và người lao động mỗi bên chịu 50%) sẽ được thanh toán vào mỗi tháng bằng việc trích ra trước trong lương tháng, đối với tổng thu nhập ngoài trừ tiền lương(hơn 34triệu won) thì cá nhân phải đóng tiền bảo hiểm thu nhập tháng.

(2) Đối với người tham gia bảo hiểm theo khu vực

Đóng phí bảo hiểm :

Đối với người nước ngoài, phí bảo hiểm hàng tháng phải được thanh toán trước 1 tháng trước ngày 25 của tháng trước đó (phí bảo hiểm phát sinh có hiệu lực trở về trước được cộng vào lần thanh toán đầu tiên). Khi phí bảo hiểm được tính thấp hơn phí bảo hiểm trung bình của năm trước, thì tính trung bình của tổng tất cả các khoản phí của những người đăng ký. Phí bảo hiểm năm 2022 là 140,070 KRW (bao gồm phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn là 15,300 KRN).

Với người nước ngoài cư trú trong nước với tư cách cư trú là F-5, F-6 thì phí bảo hiểm sẽ được tính giống với tiêu chuẩn của người trong nước và phí bảo hiểm sẽ đóng cho đến ngày 10 tây của tháng sau.

05 Cơ quan tư vấn hoặc nơi liên hệ

Trường hợp người đăng ký nước ngoài tại nội địa không thanh toán phí bảo hiểm trước ngày 25 của tháng trước đó thì quyền lợi bảo hiểm sẽ bị hạn chế từ ngày 01 của tháng tiếp theo cho đến khi thanh toán đủ số tiền quá hạn.

Khi quá hạn thu phí bảo hiểm hoặc các khoản thu bảo hiểm y tế khác, Bộ Tư pháp chỉ cho phép gia hạn thị thực tối đa sáu tháng. Nếu chậm thanh toán ba lần, việc gia hạn thời gian lưu trú có thể sẽ bị hạn chế.

Trong trường hợp quá hạn thanh toán từ 500.000 KRW trở lên phí bảo hiểm và các khoản phí khác từ 100.000 KRW trở lên thì Bộ Tư pháp sẽ phản ánh việc thanh toán trễ hạn này trong quá trình kiểm tra giấy phép lưu trú (đăng ký).

06 Sự bất lợi đối với việc nợ phí bảo hiểm

Để biết thông tin chi tiết về phí bảo hiểm y tế, quyền lợi bảo hiểm y tế quốc gia và năng lực, vui lòng truy cập trang chủ của Tổ chức Bảo hiểm Y tế Quốc gia hoặc gọi số chính (1577-1000) hoặc dịch vụ thông tin ngôn ngữ bằng (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Uzbek) (033-811-2000).

Nguồn : https://krguide.kr/VNM/1179/contents.do

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post