Thủ tục gia hạn visa E3 online tại Hàn Quốc

 Thủ tục gia hạn visa E3 online tại Hàn Quốc

Gia hạn visa online khá là nhanh khi không cần phải điền các mẫu đơn rườm rà.

Chỉ cần đăng kí tài khoản tại: https://www.hikorea.go.kr/

Sau đó vào mục: Petition Application => e-Application (Giao diện tiếng Anh)

Chọn vào muc như hình để gia hạn visa nhé.

Tiếp theo đó là điền một số thông tin bổ sung như số điện thoại.

Sau đó đính kèm các tệp scan có tên bên dưới:


1. Work contract - 고용계약서 원본+사본 또는 임용예정확인서

Hợp đồng làm việc

2. House Contract - 체류지 입증서류(본인명으로 부동산등기부등본 또는 임대차 계약서 등 / 본인명으로 서류 없는 경우: 숙소제공확인서 + 숙소제공자 명의의 신분증 사본.

Hợp đồng nhà

3. 고용기관 설립 관련 서류 (사업자등록증 또는 연구기관 입증서류 등)

Ở đây là giấy đăng kí doanh nghiệp. Có thể xin từ trường.

4. 외국인 직업 신고서.

Giấy này có thể tải về tại:

 https://www.facebook.com/groups/635699201212218/permalink/830664685049001

https://www.hikorea.go.kr/board/BoardApplicationListR.pt


Tham gia nhóm để cùng thảo luận nhé: https://www.facebook.com/groups/635699201212218

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post