Lỗi không truy cập được google scholar

Thông thường các tài khoản Google Scholar không gặp bất cứ vấn đề nào về Scholar. Tuy nhiên các tài khoản Google Scholar đăng kí bằng tài khoản Google trường học cấp sẽ gặp vấn đề không truy cập được.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS, Can not login into Google Scholar, Dưới đây là thông báo từ Google về Google Scholar

"Google đã thực hiện một thay đổi không báo trước ảnh hưởng đến khả năng truy cập Google Scholar bằng tài khoản XXX [tổ chức của bạn]. Vấn đề đang được báo cáo nội bộ tại Google, tuy nhiên, Google Scholar không phải là dịch vụ cốt lõi cho nền tảng Google Workspace for Education."

Giải pháp để khắc phục là "chọn tham gia" Trợ lý Google cho tài khoản tổ chức của bạn, về cơ bản đây là những gì tôi đã làm. Nếu bạn không biết cách thực hiện điều đó, chỉ cần liên hệ với dịch vụ CNTT của bạn.

Quản trị viên của Google Suite trường phải vào kích hoạt thủ công Google Assistant

Activate your institution's Google Assistant in G Suite:

Dashboard, Apps -> Additional Google Services -> Google Assistant

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post