Cách xóa một link khỏi google, xóa url khỏi google, xóa ảnh khỏi google

 URL hoặc LINK đã lỗi thời thì chúng ta nên xóa khỏi google. Vậy làm cách nào xóa một url khỏi Google?


Vào trang web sau và điền url cần xóa vào.

Search Console - Yêu cầu Xóa của tôi

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post