Kiểm tra lỗi tiếng Anh miễn phí bằng Hindawi

 Hindawi có hỗ trợ dịch vụ kiểm tra lỗi tiếng Anh (a document with language edits in Track Changes) miến phí khá hay.

Các lỗi cơ bản (ngũ pháp, đánh máy...) được nhận ra và góp ý.

Thao khảo tại:

https://www.hindawi.com/journals/jnm/

Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post