Hướng dẫn nâng cấp Github PRO hoàn toàn FREE bằng mail edu

Các bước nâng cấp Github PRO hoàn toàn FREE

Bước 1: Truy cập vào link GitHub student: 

http://megaurl.in/fQ4SylAL

https://bit.ly/3rr7Erw

Các bước nâng cấp Github PRO hoàn toàn FREE


Bước 2: Điền form 

1. Thêm email ở button Add an email address ⇒ Sau khi ấn button này thì mục 2 mới hiển thị.

2. Ở mục 2 "Please add...." ⇒ Click here mình đã gạch chân, sẽ link đến phần Settings Emails trong Github của bạn.Bạn add email edu của bạn vào sau đó sẽ nhận một mail verify thông qua 1 email Github gửi đến email edu vừa nhập.

Bước 3: Quay lại phần điền form ở Github Student vừa rồi (Ảnh bước 1), load lại trang thì bạn sẽ thấy mail edu được thêm thành công.

Bước 4: Điền nốt phần "How do you plan to use Github" và ấn Continue


Bước 5: Sau khi hoàn thành form thì sẽ hiển thị một thông báo việc submit thành công và bạn cần check lại email.


Hãy để lại lời nhắn hoặc thảo luận cùng chúng tớ nhé!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post